A.F.

12a edició del concurs Joves i Mobilitat

'Joves, mòbils i seguretat viària. Què fem?' és la temàtica de la 12a edició

12a edició del concurs Joves i Mobilitat / RACC Zoom

El RACC i el Servei Català de Trànsit convoquen la 12a edició del concurs educatiu Joves i Mobilitat amb l’objectiu de promoure actituds i valors de mobilitat segura, sostenible i responsable entre els adolescents de Catalunya. 

'Joves, mòbils i seguretat viària. Què fem?' és la temàtica de l’edició d’enguany, en la qual poden participar alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, així com nois i noies de 13 a 17 anys membres de casals de joves o centres de lleure de Catalunya. 

De manera individual o en grups de fins a 4 components, els participants poden presentar les seves propostes a les categories d’anunci gràfic, vídeo per a Instagram i projecte de millora de la seguretat viària. 

Anunci gràfic, vídeo per a Instagram i projecte de millora de la seguretat viària són les tres categories del certamen

Els participants han de presentar els seus treballs a la web www.jovesimobilitat.cat i han d’estar tutoritzats pels seus centres educatius o de lleure. Les seves propostes les hauran de presentar abans del 30 d’abril del 2019. 

A més dels premis per a les tres categories esmentades, també es premiarà la classe que participi amb més treballs i el professor que hagi inscrit el nombre més gran de participants. 

Per tal de treballar-ho als centres educatius i de lleure, Joves i Mobilitat aporta diferents recursos informatius sobre la temàtica d’enguany i diverses propostes didàctiques sobre mobilitat, seguretat viària i convivència que posa a disposició dels educadors. 

El concurs s’adreça a alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de Catalunya

El concurs, que compta també amb la col·laboració del departament d’Educació i amb diferents patrocinadors, ha registrat en el conjunt de les seves edicions una participació de més de 15.000 joves de tot Catalunya que han donat la seva visió sobre la mobilitat en més de 10.000 treballs. 

Sobre el concurs 

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2008 arran d’un estudi del RACC sobre els joves i l’accidentalitat, que en aquells moments era de més del 30%. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat. El concurs vol contribuir a afavorir la reflexió dels adolescents i els joves sobre la mobilitat entesa com a sistema social de convivència i responsabilitat, amb diversitat de modes i d’usos i basat en determinades actituds i valors, amb especial èmfasi en la seguretat viària.