Criatures 10/11/2018

Conèixer els camins de la Serra

El col·legi Sagrats Cors de Sóller ha elaborat un projecte per aprendre a respectar aquest patrimoni

Toni Crespí
3 min
Conèixer els camins de la Serra

Aprendre, conscienciar, conèixer i oferir servei a partir de la serra de Tramuntana. A través d’una metodologia innovadora a les illes Balears, la d’aprenentatge-servei, el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial col·labora amb diferents centres educatius de les Balears per aprofitar el valor social i patrimonial de la serra de Tramuntana. L’objectiu d’aquest programa és crear processos d’aprenentatge i de servei comunitaris entre els més joves, que ajudin a detectar les necessitats reals de l’entorn.

Un dels centres que han decidit formar part d’aquest nou sistema d’aprenentatge és el col·legi Sagrats Cors de Sóller. Pere Rodríguez és un dels docents que han acompanyat els alumnes en aquest sistema que surt de l’habitual ensenyament dins de les aules. “Tractant-se d’un projecte a la serra de Tramuntana, una escola com la nostra, que està situada a Sóller, no podia fer altra cosa que sumar-se a aquest programa”, afirmen des del centre.

El professor explica que la ubicació del col·legi els permet travessar la carretera en un no res i arribar a la Serra de manera molt ràpida. Rodríguez exposa que des de feia uns anys, en l’assignatura d’educació física, feien una unitat didàctica anomenada NW (caminar amb bastons) amb l’objectiu de donar a conèixer als alumnes de cinquè i sisè de primària l’entorn, en concret els camins, que envolta la seva escola. Mitjançant sortides o excursions curtes, d’una durada màxima d’una hora i mitja, i sempre fent camí circular, és a dir, no passar dues vegades pel mateix lloc, els alumnes aprenien els itineraris de muntanya més pròxims al centre. “No podem desaprofitar l’oportunitat que ens dona estar ubicats tan a prop de la Serra. La implicació dels docents i dels alumnes és molt gran”.

Conscienciar i difondre

El tema principal que han après els alumnes és “conèixer els camins de la Serra”. A partir d’aquí, s’ha creat un grup de treball per poder convertir el que era una unitat didàctica d’educació física en una nova metodologia de servei i aprenentatge, en la qual es marquen cinc objectius principals: conèixer, interpretar, conscienciar, preservar i difondre tots els valors relacionats amb la serra de Tramuntana (sempre partint del tema principal).

En primer lloc, conèixer diferents camins de la Serra que són molt a prop del centre. Per dur a terme aquest aprenentatge, Rodríguez explica: “Treballam sis itineraris diferents de la Serra perquè els alumnes puguin augmentar la capacitat orientativa i conèixer noves rutes molt properes al seu col·legi”. El segon element que s’ha estudiat és aprendre a interpretar el paisatge gràcies al coneixement i l’aprenentatge de diferents camins. “Si els alumnes es familiaritzen amb l’entorn, serà més fàcil que aprenguin a respectar-lo i a cuidar-lo”, manifesta el docent d’educació física.

Un altre dels objectius és conscienciar els més joves del que els envolta. Rodríguez assegura que és una de les lliçons més destacades de l’activitat. “Volem que siguin conscients de la importància que té preservar, conservar i respectar el nostre patrimoni de la Serra. Quan aprenen a respectar l’entorn que els envolta, aprenen a apreciar-lo. Per aquest motiu, és fonamental fer partícips els alumnes de la importància que té cuidar i protegir el medi ambient”.

I, per acabar, el centre vol difondre la tasca feta de coneixements de camins, itineraris i rutes a la Serra. “Els alumnes s’han pogut fer una idea més clara de la ubicació dels camins gràcies al fet que hem dut a terme una fitxa tècnica amb les dades recollides, que expliquen les característiques dels camins fets, possessions, toponímies i fotografies dels itineraris.

Conclusions

Els docents exposen que els aprenentatges han de tenir una transferència directa cap a la realitat, s’han de poder manipular, gaudir i veure cada dia. Saber que el que es fa té un profit, té un objectiu cap a un mateix i cap a l’entorn, que no és un aprenentatge buit. D’aquesta manera, Rodríguez conclou: “Els alumnes han gaudit amb aquest projecte i sobretot els ha servit per estimar ca seva, a l’hora de conscienciar-se i valorar l’entorn en el qual viuen”.

Contingut patrocinat pel Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial

stats