Escola 19/12/2017

La comunitat educativa finança 11 projectes educatius

La plataforma de micromecenatge Fem Educació ha permès fer realitat 11 propostes

A.f.
4 min
La comunitat educativa finança 11 projectes educatius

A Catalunya moltes iniciatives de docents i emprenedors educatius tenen dificultats per visibilitzar-se, créixer i beneficiar molts alumnes. Hi ha iniciatives que podrien ser una palanca de canvi per a altres centres però que es queden en el context immediat dels que ho implementen. També hi ha projectes i coneixements orientats a la millora educativa que no tenen finançament per fer-se realitat.

El procés actual de transformació del sistema educatiu requereix emprenedors que generin idees, generositat per compartir aquestes iniciatives obertament i una comunitat compromesa que els doni suport per fer-les viables.

El micromecenatge ha demostrat ser un recurs valuós per implicar moltes persones i comunitats al voltant d’un projecte. Més que una manera de buscar finançament, el que planteja és una manera diferent de relacionar-se i de col·laborar.

Per potenciar que emergeixin experiències, idees i models que millorin l’educació, la Fundació Jaume Bofill, amb el suport de la Fundació Goteo, va impulsar al febrer del 2017 Fem Educació, una plataforma de micromecenatge per a la innovació educativa. Dels 38 projectes presentats a la convocatòria, es van seleccionar un total de 13 iniciatives.

Un dels valors clau d’aquesta plataforma és la voluntat de compartir els coneixements que generin les iniciatives seleccionades. És per això que tots els projectes han utilitzat llicències obertes per facilitar que més centres i més infants i adolescents es puguin beneficiar tant del projecte com dels aprenentatges i dels materials que se’n deriven.

La campanya de micromecenatge s’ha dividit en dues rondes de 40 dies cadascuna: una d'inicial per assolir el finançament mínim i una segona per obtenir el finançament òptim. D’aquests 13 projectes, 11 han passat a la segona ronda de finançament després d’obtenir els recursos mínims per posar en marxa el projecte.

Els més de 750 col·laboradors de la iniciativa han recollit 62.924 €, dels quals 22.581 € han estat aportats pel fons regadiu de la Fundació Jaume Bofill. Aquest fons té com a objectiu incrementar les possibilitats d’èxit dels projectes.

Entre els 11 projectes que han assolit el finançament s'hi compten, per exemple, aquestes iniciatives:

Projecte HANDWORK. Es tracta d’un model cooperatiu on alumnat de 3r i 4t d'ESO reforça les competències bàsiques alhora que realitza i gestiona productes, serveis i activitats. Es basa en una metodologia de treball que ha convertit l’aula de diversificació curricular de l’Institut Antoni Cumella de Granollers en una cooperativa funcional. La proposta presentada té la finalitat de difondre i replicar l'experiència a través d’una plataforma col·laborativa i d’un documental.

SIRKELS. El projecte fomenta la capacitació del professorat a partir de l’intercanvi de pràctiques i coneixements entre els docents dels centres educatius. Es fonamenta en la creació d’espais de confiança, de cohesió i reflexió entre iguals. El finançament serà clau per posar a prova el pilot d’aquest model d’acompanyament entre docents.

Moneda Social a l’Institut. Un projecte de l’IES Manresa SIS que aposta per l’equitat educativa a través de la creació i el desplegament d’una moneda social que serveixi per generar oportunitats d'aprenentatge i fomentar l'autonomia i la igualtat d’oportunitats. A l’lES volen generar un manual i posar en funcionament la moneda social, que es basarà en l’intercanvi de serveis i béns entre persones.

Let's Debate!. Projecte que promou el pensament crític i analític, les habilitats comunicatives, l’oratòria i la llengua anglesa. El model fomenta la implicació dels infants i joves en campionats de debats en anglès a escala europea. Participar a Fem Educació els permetrà posar a prova un pilot que ajudi a divulgar el mètode internacional de debat escolar en anglès.

Roca & Agua. Dirigit a escoles primàries, té la voluntat de prevenir l'assetjament escolar. És un programa certificat a Holanda que té un enfocament constructiu centrat a desenvolupar l'assertivitat i la necessitat de sentir-se segur (roca) i la capacitat i flexibilitat de col·laborar i jugar junts respectant l'altre (aigua). Els recursos es destinaran a crear els instruments i condicions per introduir el programa a Catalunya.

stats