TRINITAT GILBERT

Quins són els objectius de l’educació?

Si mestres i famílies n’acorden les finalitats, es podrà decidir quin tipus d’ensenyament es vol. Per això professors i pedagogs demanen que es reobri el debat essencial

Quins són els objectius de l’educació? / GETTY Zoom

Quins són els objectius de l’educació? Les respostes poden ser infinites, però els pedagogs Núria Pedrós, Enric Prats i Rosa Rodríguez coincideixen a afirmar que la finalitat última ha de ser preparar persones felices, amb coneixements però també autònomes i, per tant, bones tant per al món laboral com per a la vida.

A la Universitat Autònoma de Madrid, el professor Héctor Monarca sosté que actualment cal reobrir el debat dels objectius de l’educació perquè actualment vivim “l’allunyament i gairebé absència total d’aquest tema en el discurs i pràctica educativa”, tal com també escriu en el llibre Los fines en educación. Sobre la necesidad de revisar y recuperar el debate teleológico (Narcea Ediciones). Mentrestant, a l’Escola Virolai de Barcelona, la directora, Coral Regí, afirma que el debat ja està obert, perquè, diu, els professors s’ho pregunten sempre. La pregunta va lligada al paper que ha de tenir el mestre i a quina escola es vol. Per això, repeteix, “és una temàtica oberta”.

La directora revela una conclusió a la qual ha arribat després de preguntar-se per a què ensenyen, i és que “l’escola ja no és un centre d’instrucció sinó d’educació”. Si abans els professors eren instructors, ara són educadors, perquè condueixen el procés d’aprenentatge de l’alumne, que inclou reptes, autonomia i esforç. “Cada experiència d’aprenentatge ha d’anar lligada a l’esforç, perquè l’un i l’altre (esforç i aprenentatge) són inherents”, rebla Coral Regí.

Alumnes de 2n de primària de l'Escola Virolai amb la pofessora Mari Sáez Zoom

Alumnes de 2n de primària de l'Escola Virolai amb la pofessora Mari Sáez / CAROL DE BRITOS

Per la seva banda, el professor de pedagogia Enric Prats opina que la finalitat de l’educació “és la possibilitat de descobrir i de descobrir-se”. Finalment, la pedagoga Núria Pedrós indica que l’objectiu general és formar persones capaces “d’afrontar, entendre i actuar en un moment canviant, cada dia”. Pedrós també remarca objectius específics de l’educació i els classifica entre els personals (entre els quals hi ha el fet de vetllar per totes les intel·ligències psíquiques i cognitives i la família, que és la primera que educa) i els escolars, que impliquen vetllar per la qualitat dels continguts i dels professors.

LA FEINA DE MESTRES I PROFESSORS

L’objectiu específic del mestre, segons la pedagoga Núria Pedrós, seria conduir i instruir l’alumne per extreure’n les potencialitats físiques, psíquiques i morals i, per tant, orientar-lo cap a la maduresa.

Des del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, la seva presidenta, Rosa Rodríguez, opina que “el principal objectiu de l’educació hauria de ser l’assoliment de l’autonomia i de la felicitat de les persones”, i els dos factors s’anirien aplicant segons les etapes cognitives de les criatures.