Aure Farran

Nova Escola Tàndem

L'Escola Rambleta del Clot, el British Council i la Fundació Catalunya-La Pedrera posen en marxa una nova Escola Tàndem

Nova Escola Tàndem / FUND. CATALUNYA-LA PEDRERA Zoom

Les Escoles Tàndem són un programa educatiu innovador per a centres d’ensenyament –impulsat des de la Fundació Catalunya-La Pedrera– que vol concretar un nou projecte pedagògic a partir de l’especialització en una matèria singular (anglès, música, ciències, etc.) que articuli el currículum dels centres que hi participen. Durant 3 anys s’estableix una relació de col·laboració entre aquests centres educatius i institucions de referència del país, amb l’assessorament, el seguiment i el finançament de la Fundació Catalunya-La Pedrera i la col·laboració del departament d’Ensenyament.

El Programa Escoles Tàndem compta en aquest curs amb 5 centres educatius participants. En aquestes Escoles Tàndem cal sumar-hi els 6 centres educatius que ja han acabat la seva implementació, però que continuen treballant amb la metodologia del projecte i segueixen comptant amb el seguiment de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

Aquest curs, British Council, dins el seu projecte pedagògic, ha iniciat una col·laboració de 3 anys amb l’Escola Rambleta del Clot i la Fundació Catalunya-La Pedrera, que preveu que, durant els pròxims 3 cursos, treballin conjuntament tots els mestres de l’Escola Rambleta del Clot amb els professionals del British Council intercanviant coneixements, experiències i material pedagògic amb l’objectiu de millorar la formació integral dels alumnes d’aquest centre educatiu.

En aquest projecte Tàndem, l'anglès i les metodologies educatives del Regne Unit s’insereix com a eix transversal dins el currículum de l’educació infantil i primària. És un projecte d’innovació dissenyat pensant en la seva sostenibilitat a llarg termini, per millorar la formació i els resultats acadèmics dels alumnes.

El projecte Tàndem consisteix a crear un vincle entre un centre educatiu i una institució de referència, de manera que els nens i els joves estudiïn les matèries curriculars a través d’una especialització i amb la implementació de metodologies pedagògiques innovadores.

L’objectiu del Tàndem és posar la llavor perquè hi hagi un canvi metodològic als centres educatius i que sigui sostenible a llarg termini. Durant 3 anys s’estableix una relació de col·laboració entre aquests centres educatius i institucionals de referència per fomentar la innovació pedagògica i l’èxit educatiu. Més de 3.000 alumnes i 290 professors participen al projecte.

La funció en tot aquest projecte de la Fundació Catalunya-La Pedrera és promoure i gestionar les aliances entre els centres, aportar el coneixement que els professionals de la Fundació tenen en l’àmbit educatiu, analitzar els resultats i finançar el projecte, amb un pressupost anual de 150.000 euros.

El British Council és l'organització internacional del Regne Unit dedicada a les relacions culturals i la promoció educativa. Crea oportunitats internacionals per a les persones del Regne Unit i altres països, i estableix ponts de confiança entre elles per tot el món. 

Treballa a més de 100 països, amb milers de professionals i milions de joves que cada any ensenyen anglès, comparteixen les arts i ofereixen programes de caràcter educatiu i social. A Espanya, el British Council va iniciar la seva marxa el 1940, i des de llavors ha portat a terme un important programa d'activitats la finalitat del qual, com a la resta de països del món, és promoure les relacions culturals i educatives. El British Council compta amb un total de 12 centres a Barcelona, Bilbao, Madrid, Palma de Mallorca, Segòvia i València.

El British Council ha estat col·laborant amb el departament d’Ensenyament durant anys, oferint cursos de formació per a professors catalans d’anglès a secundària dins i fora de Barcelona.