A.F.

Nou programa educatiu del Macba

El museu presenta les activitats educatives per al curs 2017/18

Nou programa educatiu del MACBA / EVA CARASOL Zoom

El Macba ha presentat el seu programa d'activitats educatives per al nou curs que parteix de la mateixa concepció que el museu té de l'educació, que entén com un espai idoni per pensar, imaginar-se i atrevir-se a encetar processos d'invenció transformadora. Aposten per una imaginació poètica, política i pedagògica oberta al joc, a l'error i a l'experimentació. Entre altres interessos, aquest curs proposen reflexionar sobre la manera en què la institució pot intervenir en la construcció d'una esfera pública, on els cossos participin de manera radical i s'assagin noves fórmules d'intervenció social. 

Amb aquesta voluntat, proposen diversos eixos d'investigació:

La col·lecció del museu

Un espai d'investigació i experimentació amb activitats entorn de la nova exposició 'Col·lecció Macba. Sota la superfície', com ara 'A través del mirall', 'Sortir del quadre' i 'Desviacions a la Col·lecció'.

El treball amb el cos 

L'acció i la 'performance' es vehicularan amb la visita-taller 'S'aixeca el teló. Apareix Brossa', amb motiu de la nova exposició que revisarà l'obra de Joan Brossa, i el taller '(De) cos present'.

Normalitat i raresa

Són dos dels conceptes que proposen repensar aquest any. Treballar per una educació antiracista a través del taller de coaprenentatge descolonitzador 'El teu avi era un colon'.

Alliberar la pedagogia

Estimularan noves pràctiques de producció del coneixement amb espais de trobada pública i amb propostes com 'Postdata. Correspondències d'artista a l'escola', sobre el moviment de l'art postal, entre d'altres.