A.F.

Neix una xarxa de diaris escolars

La iniciativa té com a objectiu promoure la lectura crítica i aprendre a distingir les ‘fake news’

Neix una xarxa de diaris escolars / PROJECTE RED Zoom

El diari per a joves 'Junior Report' ha creat una xarxa de diaris escolars digitals dirigits i editats per estudiants dEnsenyament Secundari Obligatori (ESO), amb lobjectiu de fomentar el pensament crític dels adolescents i ensenyar-los a distingir les notícies falses, entre altres objectius. “Que es fiquin en el paper de periodistes és la millor manera de distingir les 'fake news'”, comenta Alba Fernández Candial, cap de redacció de 'Junior Report'.

El projecte Revista Escolar Digital (RED) sha posat en marxa durant el curs 2018-2019 en nou centres de Catalunya, representatius de les diferents opcions educatives existents: Escola Gem (Mataró), Escola Pia Santa Anna (Mataró), Bell-lloc (Girona), Institut Montgròs (Sant Pere de Ribes) i les barcelonines Escola Pia Nostra Senyora, Escola Projecte, Escola Loreto Abat Oliba i l’Institut Les Corts.

Cada redacció escolar ha elegit entre els estudiants el seu director o directora i els seus caps de secció (llengua, ciències, art, etc.), que són els responsables d’actualitzar els continguts setmanalment. Per a això compten amb lajuda dun professor i dun periodista professional de 'Junior Report', que els assessori acompanydurant tot el curs. Els responsables de cada capçalera participaran en debats sobre temes d'actualitat i podran exercir de periodistes júnior participant en activitats o cobrint esdeveniments de la seva ciutat.

 

Els responsables de cada capçalera participaran en debats sobre temes d'actualitat i podran exercir de periodistes júnior

“El projecte reuneix els principis en els quals ens basem: lalumne com a centre dun aprenentatge social, amb les emocions com a part integral, que té en compte tant les diferències individuals com lesforç col·lectiu. Això permet realitzar una avaluació contínua construiconnexions horitzontals entre les assignatures i lentorn”, comenta David Tugas, coordinador RED al’Escola Projecte de Barcelona.

“Per redactar les notícies ens hem dinformaraixò és una altra manera daprendre”, opina Max Navarro, alumne de batxillerat de l’Escola Pia Nostra Senyora, que va ser elegit director del diari de lseva escola pels seus col·legues de redacció.

Premis RED

Els més de 300 redactors júnior tindran l’oportunitat de participar en els premis RED, que reconeixeran els millors diaris i les millors notícies publicades durant el curs i que es van presentar en el marc del Saló de l’Ensenyament.

Les Corts REPORT Zoom

Les Corts REPORT / Projecte RED

El projecte RED, juntament amb els tallers 'L’actualitat a l’aula', és una iniciativa de la productora Blue Globe Media i compta amb el suport dempreses i institucions educatives com Acer Education, Microsoft, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna i Cloudalia, a més de la fundació Tr@ms.

Després danalitzar lexperiència amb els centres participants en la primera edició, el projecte RED s’oferirà a tots els centres espanyols amb l’objectiu de crear una xarxa que afavoreixi el contacte entre reporters de diferents comunitats.

 Educació mediàtica a l’aula