JUDIT MONCLÚS

Èxit de participació en el programa ‘Compartim un futur’

Més de 40.000 participants en el programa ‘Compartim un futur’ de l’AMB el curs 16-17

L'activitat 'Abaixem els fums!' s’ha centrat en el foment de bones pràctiques destinades a millorar la qualitat de l’aire de les ciutats / AMB Zoom

Experimentar i posar en comú han sigut les premisses bàsiques a l’hora de revisar i actualitzar algunes de les activitats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en el marc del seu programa d’educació per a la sostenibilitat. Posar-les al dia fent-les més experimentals, vivencials i participatives ha sigut la clau de l’èxit de propostes com la d’experimentar el canvi climàtic o la que consisteix a descobrir com es depura l’aigua. Tot i que l’objectiu principal continua sent el mateix, aquest curs s’hi han afegit dinàmiques més didàctiques i atraients per als més joves. En aquest cas, els participants es converteixen en tècnics de laboratori per realitzar cinc experiments que simulen els processos de depuració que es duen a terme en una estació depuradora d’aigües residuals. Poder comprovar ells mateixos aquests processos els convida a reflexionar sobre l’ús de l’aigua i els hàbits que cal seguir per optimitzar-lo.

La posada al dia del programa 'Compartim un futur' i l’interès que suscita entre la ciutadania la problemàtica ambiental ha fet que el nombre d’interessats en les propostes de l’AMB hagi crescut any rere any. El 'Compartim...' té ofertes educatives dirigides a escolars i adults, i entre els adults ofertes també de diferents tipus: gent gran, ciutadania en general, educació en el lleure, etc. Dels aproximadament 14.000 inscrits del curs 2009-2010 s’ha passat als més de 40.000 del 2016-2017. Per aquest motiu, i per arribar a tots els sol·licitants, a més d’ampliar el nombre de propostes, l’AMB ha optat per elaborar activitats prèvies i posteriors a les establertes per garantir la continuïtat en l’aprenentatge i que no es tracti només d’una visita o activitat puntual. A més, s’inclouran també en la nova guia didàctica digital del programa que està a punt de donar-se a conèixer i que permetrà poder fer itineraris didàctics per així poder treballar per projectes o temàtiques d’interès.

‘L’ESCOLA ENS VISITA’, EL PUNT D’INICI

“Fa gairebé trenta anys, la iniciativa ' L’escola ens visita' va donar el tret de sortida al programa d’educació ambiental de l’AMB. Les visites a les plantes de residus i a les depuradores amb què es va iniciar han anat donant pas, amb el temps, al programa 'Compartim un futur', que ha introduït noves temàtiques en les seves propostes, com ara l’energia i la seva vinculació amb el canvi climàtic, la salut ambiental, la biodiversitat, etc. A més, també ha canviat el model passant de la simple transmissió de coneixements a dotar els participants de les eines i els valors necessaris per afavorir el pensament crític que els impulsi a l’acció. És a dir, ha subratllat la necessitat d’empoderar els ciutadans per fer front als reptes que, a petita escala, té el futur ambiental del planeta.

Les activitats relacionades amb la contaminació atmosfèrica de l’eix de salut ambiental del programa 'Compartim un futur' destaquen entre les novetats que s’han desenvolupat al llarg d’aquest curs escolar que ara ha finalitzat. Per exemple, la proposta anomenada 'Abaixem els fums!' s’ha centrat en el foment de bones pràctiques destinades a millorar la qualitat de l’aire de les ciutats a través del joc participatiu i a identificar les prestacions i els impactes ambientals vinculats als diferents mitjans de transport. Per la seva banda, aprendre que un residu és un recurs potencial del qual podem treure profit i quins són els diferents processos que es duen a terme en una planta de selecció d’envasos ha sigut l’objectiu de l’activitat 'Recursos en transformació' que, juntament amb 'Tanquem el cicle' i 'Recursos o residus', han sigut les activitats afegides al programa de l’AMB en aquest vessant.

Les inscripcions per al curs que ve ja estan obertes. Tota la informació és a www.amb.cat/educaciosostenibilitat.