Escola 25/11/2021

25-N: trencar el silenci també a l'escola

Només el 7,3% d’adolescents i joves que pateixen violències masclistes ho expliquen al professorat

2 min
El 52% dels joves fa servir el preservatiu com a mètode anticonceptiu i el 6,3% no pren cap mesura de protecció.

Coincidint amb aquest 25-N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, des de Sida Studi, entitat que treballa l’educació sexual feminista amb adolescents i joves i que forma professionals de l’educació, es fixen en la realitat de les violències masclistes entre les persones joves. Com les viuen? Com les interpreten i les perceben? Quanta violència reben i com l’afronten? Com la reprodueixen? En aquest sentit, han recollit dades sobre violències masclistes en l’adolescència i volen posar sobre la taula algunes qüestions.

Tot i que no hi ha dades sistemàtiques i específiques sobre violències masclistes en l’adolescència, podem trobar alguns indicadors en enquestes generalistes com que les adolescents que en pateixen demanen més ajuda a les seves amigues en comptes del professorat. Segons la Macroencuesta de violencia contra la mujer del 2019, només el 7,3% de les noies de 16 a 24 anys acuden al personal docent per explicar les violències viscudes, unes dades similars (5,6%) a les que aporta l’enquesta de Convivència escolar i seguretat a Catalunya del 2016-2017.

En aquest context, des de Sida Studi han detectat que calen enquestes amb perspectiva feminista per no reproduir estudis basats en indicadors de “risc” i, sobretot, és imprescindible contextualitzar i interpretar les dades resultants per idear estratègies de prevenció i reparació. Per exemple, la naturalització de l’amor romàntic (la masculinitat forta i protectora, i la feminitat dòcil i submisa) dificulta la identificació de certs comportaments de nois cap a noies com a violència masclista i queda invisibilitzada als resultats. De la mateixa manera, si només ens fixéssim en les denúncies policials, s’estaria mesurant un percentatge molt baix dels casos de violències que hi ha (segons la Macroencuesta esmentada, només el 5,4% de noies que han declarat haver patit violència masclista de les seves parelles han interposat una denúncia).

Cal destacar, tot i les dificultats en la recollida d’indicadors sobre el tema, dades com el fet que el 35% de dones europees declaren haver patit violència física, sexual o psicològica abans dels 15 anys (Enquesta de violència de gènere contra les dones a Europa del 2012, de l’Agència Europea dels Drets Fonamentals), i a l’estat espanyol concretament un 30%. Així mateix, la Macroencuesta del 2019 apuja fins al 71,2% les noies d’entre 16 i 24 anys que declaren haver viscut situacions de violència masclista. I segons un estudi de la Diputació de Barcelona (Enquesta 2018 d’hàbits de salut a alumnes de 4t d’ESO de la demarcació de Barcelona), el 36,5% d’adolescents expliquen haver patit maltractament psicològic i el 18,5% assetjament sexual.

Des de Sida Studi, concretament des del programa Evalúa+, apunten que és imprescindible utilitzar l’educació sexual com una important estratègia de prevenció de violències masclistes des dels primers anys d’escolarització. Per tant, cal impulsar una educació sexual feminista per subvertir les dinàmiques de poder que hi ha i proporcionar estratègies a adolescents i joves. Aquestes propostes i altres dades les podeu consultar a l’article elaborat per l’Evalúa+ "Sobre les dades, les violències masclistes i les persones joves".

stats