Un entorn ben divers

Per conèixer la fauna i la flora que pobla la desembocadura del Besòs, a la web de l’AMB hi podeu descarregar un fulletó amb informació de les diferents espècies d’ocells, vegetació i peixos que s’han observat al Parc Fluvial del Besòs i als parcs urbans del voltant.

Més informació:

www.amb.cat/publicacions