LAIA HERRERA
Col·laboradora de CREIX

El dret a l’educació de la petita infància

L’educació és un dret universal i un bé públic al qual tota la ciutadania té dret a accedir

El dret A l’educació de
 La petita infància / TJERK VAN DER MEULEN Zoom