Criatures 19/06/2017

"Vull deixar l'ESO". I ara què?

Si no es vol prosseguir l’Educació Secundària Obligatòria, hi ha altres alternatives per no abandonar la formació i l’aprenentatge

Xisca Aguiló
3 min
“VULL DEIXAR L’ESO”. I ARA, QUè?

Els pares sempre diuen als seus fills que han d’estudiar, que aquesta és la seva obligació, i voldrien que els seus fills tinguessin una vida acadèmica llarga i plena d’èxits perquè així trobin una bona feina. No obstant això, els fills no sempre tenen els mateixos desitjos que els pares o, per algun motiu, els seus somnis no es poden complir.

A Espanya, l’educació és obligatòria fins a la Secundària i la titulació mínima que es requereix a l’hora de trobar una feina és el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria). A més, no està permès treballar als menors de 16 anys. Per aquest motiu, els joves es veuen obligats a continuar els seus estudis. El problema sorgeix quan acaba aquesta obligatorietat i encara no han aconseguit la titulació en aquest territori que pateix de ‘titulitis’.

ESO PER A ADULTS

No existeix una fórmula exacta per fer canviar d’opinió als infants, però sí algunes alternatives per no obligar-los a estudiar una cosa amb la qual no se senten còmodes. Aquestes altres opcions els poden resultar més estimulants, de manera que se’ls pot llevar del cap la idea d’abandonar els estudis. Per tant, les diferents sortides per a tots aquells alumnes que no superaran l’ESO pels motius que sigui són matricular-se a l’ESO per a adults, que permet obtenir el títol de GESO als majors de 18 anys, als que compleixen 18 durant l’any de la prova i als majors de 16 anys amb un contracte laboral o que hagin cursat un programa de garantia social i que per motius especials no poden assistir a un centre ordinari. S’hi estudien les mateixes assignatures que en la formació ordinària i es pot cursar en tres modalitats: presencial, amb la qual es podria fer tota l’ESO en dos cursos; a distància, amb tutories grupals i individuals, i per lliure, opció en la qual es convoquen exàmens una vegada a l’any. Tant es pot estudiar en centres públics o en alguna acadèmia privada; i en començar et fan un prova de nivell, per la qual cosa podria quedar convalidada alguna àrea.

FP BÀSICA

Una altra alternativa és realitzar la Formació Professional Bàsica. És una formació que equivaldria a l’antic PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial) i permet l’accés als cicles formatius de grau mitjà. Té els mateixos efectes laborals que el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria per accedir a ocupacions públiques i privades. De fet, amb aquests estudis es pot obtenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria si es passa la prova d’avaluació final d’ESO. Els alumnes que hagin cursat aquests estudis durant el curs acadèmic 2016/2017 podran obtenir el títol sempre que l’equip docent consideri que han assolit els objectius bàsics. Per accedir a aquests estudis, s’ha d’haver cursat tercer d’ESO i tenir entre 15 anys, o complir-los durant l’any, i 17 anys.

Els estudiants hi han d’accedir per recomanació de l’equip docent. S’hi estudien assignatures com llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i ciències socials, matemàtiques i assignatures relacionades amb el nou camp professional al qual es vol accedir; també hi ha tutoria. A sobre, tenen formació en centres de treball, és a dir, pràctiques. En total, tenen una durada de dos cursos acadèmics a temps complet. A les Balears, l’oferta formativa és bastant àmplia, ja que podem trobar formació d’administratius, mecànica, informàtica, electrònica, perruqueria, cuina, serveis comercials, fusteria i fabricació, i agrojardineria.

FP DE GRAU MITJÀ

Més opcions per continuar formant-se, encara que no s’obtindria el títol de GESO ni tampoc cap altre d’oficial, seria fer una prova d’accés als estudis de formació professional de grau mitjà. Les condicions per presentar-se a la prova són haver complit desset anys o complir-los dins l’any natural que es realitza la prova i no tenir cap altre requisit que et doni accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional. En aquesta prova s’avalua la part lingüística (llengua castellana i catalana), la part social (ciències socials, geografia i història) i la part cientificotecnològica (matemàtiques, ciències de la natura o tecnologia). El problema en aquesta opció és que, simplement, es tracta d’una prova; això significa que, si després no es conclouen els estudis d’FP de grau mitjà, els joves continuen sense tenir cap titulació reglada i no haurà servit de res fer la prova.

LLOCS DE CONSULTA

Si teniu dubtes, existeix un punt d’orientació acadèmica i professional (POAP) per tal d’orientar qualsevol persona que tingui preguntes sobre la formació professional. Recomanam, primer de tot, demanar cita a través de via telefònica o correu electrònic per després fer les consultes presencials. Està obert durant els mesos de juliol i agost.

També podeu acudir a PalmaJove, on donen assessorament gratuït per a joves de Palma. A més a més, ofereix activitats culturals i lúdiques, aporta informació sobre recursos i activitats d’oci, formació, drets i consum, habitatge i sexualitat, entre d’altres.

stats