Criatures 07/09/2013

Pautes per estudiar

1 min

1 Prelectura: lectura d'aproximació

2 Anotacions al marge. Subratllat de les idees principals.

3 Lectura de repàs.

4 Subratllat

5 Esquema gràfic per memoritzar visualment

6 Resum del contingut

7 Memorització

Sobre el lloc d'estudi

1 Que l'habitació disposi de tot el que calgui per a l'estudi.

2 Que estigui ordenada. Sense objectes a l'abast que puguin distreure.

3 Cal una bona postura, bon clima, bona il·luminació i un ambient relativament silenciós.

stats