FAMÍLIA
Criatures 10/02/2017

Com ajudar els fills als estudis

A part de fer-los costat, hi ha deu actuacions bàsiques a l’àmbit familiar, no gaire complicades, que poden afavorir l’èxit escolar dels nins

Bernat Coll
3 min
Com ajudar els fills als estudis.

PsicòlegQuan parlam d’ajudar el teu fill en els estudis, no es tracta que li redactis tu el treball de Socials que ha de fer per a dilluns ni que hagis d’esforçar-te molt amb l’escaire i el cartabó per tal de completar les làmines de plàstica que haurà d’entregar demà i que encara no ha començat a fer. Tampoc no cal que li facis tu els esquemes del tema 6 de Socials per d’estalviar-li la molèstia i facilitar-li així les coses. És el teu fill qui ha de fer tot això.

No cal dir que serà de gran ajuda que, com a pare o com a mare, estiguis al seu costat ajudant-lo a organitzar-se, supervisant el seu treball i animant-lo a mantenir una actitud positiva respecte de l’estudi, però, a part d’això, hi ha tota una sèrie d’actuacions no gaire complicades que poden marcar la diferència en el rendiment del teu fill.

DEU CLAUS

Es poden resumir en deu punts clau les actuacions que, des de la família, afavoreixen (i molt) el progrés escolar dels fills:

  • Mantenir una actitud positiva i de respecte envers el centre educatiu i el seu professorat. Fins i tot davant desacords entre la família i l’escola (per exemple, per considerar inadequada una sanció quan hi ha un problema de conducta) és important reconèixer el valor d’aquesta mesura educativa i amagar, davant del fill, les discrepàncies. Així evitam que perdi el respecte al professorat i que comprengui que hi ha acord i unió entre l’escola i la família pel que fa a objectius educatius bàsics.
  • Crear un espai d’estudi fix, funcional i confortable,que sigui sempre el mateix, que sigui còmode i silenciós, que convidi a l’estudi i que estigui allunyat de les distraccions. Ha de tenir una taula d’estudi ampla i una cadira còmoda i recta, bona il·luminació i possibilitat de ventilació. La taula de treball ha d’estar ordenada amb tot el material necessari i amb una prestatgeria a prop per col·locar-hi tot el material.
  • Exigir un temps d’estudi adequat al nivell educatiu i les característiques personals de l’infant, amb una hora per començar i una altra per finalitzar. En cas que no es compleixi aquest horari, hi ha d’haver conseqüències negatives (immediates, proporcionals i adaptades al seu nivell de maduresa). Per contra, sempre cal valorar i reconèixer el seu esforç (al marge de les resultats finals).
  • No sobrecarregar els horabaixes amb activitats extraescolars. Si arriba massa tard a casa, estarà massa cansat per posar-se a estudiar en condicions. També li ha de quedar temps per a la relaxació, el joc i la diversió.
  • Ajudar-lo a organitzar-se i a planificar-se. Per exemple, podem elaborar un horari setmanal amb el temps d’estudi i d’esbarjo i penjar-lo en un lloc visible de l’habitació. També és important orientar-lo perquè aprengui a estudiar de manera eficaç (ensenyar-lo a subratllar, a fer esquemes, a memoritzar...).
  • Cal que aprengui que ell és el responsable dels seus estudis, els deures i els exàmens. Si té alguna dificultat, ha de cercar la solució per si mateix (telefonant a un company de classe, demanant ajuda al professor...). No cal que estiguem pendents del que es diu al WhatsApp del grup de pares de l’escola.
  • Supervisar el seu treball i mostrar disponibilitat. Una cosa és exigir-li autonomia i una altra deixar-lo al seu aire sense un mínim control, sobretot durant l’Educació Primària. Per tant, hi ha d’haver un equilibri entre fomentar la responsabilitat i la supervisió, que en molts casos pot esser totalment necessària quan es tracta d’infants que tenen dificultats d’aprenentatge.
  • Controlar les hores de son i l’alimentació. Els nins que tenen entre 6 i 12 anys necessiten dormir entre 8 i 10 hores i els més grans, entre 7 i 9. La manca de son afecta negativament el rendiment escolar, l’estat d’ànim i fins i tot el desenvolupament. De la mateixa manera, el fet de seguir una dieta inadequada (en la qual el berenar té una rellevància especial) perjudica el progrés escolar.
  • Controlar el temps que dedica a les pantalles (televisió, tauleta, consola, telèfon mòbil...). Hem d’evitar les partides interminables de la Play, els missatges i internet. Aquest soroll de fons perjudica l’atenció i el rendiment de l’infant.
  • Mantenir un contacte personal amb el centre educatiu, especialment amb el tutor. És important acudir a la reunió grupal de principi de curs i a les reunions individuals amb el tutor al llarg del curs. Utilitzar l’agenda escolar o el correu electrònic és un bon recurs per transmetre informació entre la família i l’escola.

Si tens en compte tots aquests punts, podràs preveure i donar resposta a qualsevol dificultat que pugui aparèixer en el seu aprenentatge, alhora que aconseguiràs que el teu fill sigui autònom i organitzat, estigui motivat i se senti responsable en el seu procés d’aprenentatge.

stats