Alguns consells

La prevenció és fonamental

Alerta i paciència

No us desespereu perquè no tots els que ho proven continuen consumint-ne.

Mesura

No reaccioneu de manera exagerada, perquè es pot provocar l'efecte rebot en l'adolescent.

Fora culpes

No el culpabilitzeu amb frases com: "Amb tot el que he fet jo per tu, i m'ho pagues així".

Confiança

No feu de detectiu privat ni feu crítica contínua atribuint qualsevol problema a les drogues.

Cadascú al seu lloc

No el desatengueu si no fa cas. Però tampoc feu de pares col·legues, bevent i fumant amb ell.

Diàleg i normes

Dialogueu molt, amb tranquil·litat, trobant l'espai, el moment i l'enfocament adequats. Poseu normes, però no el castigueu, perquè aleshores es distanciarà.

La informació és poder

Informeu-vos sobre les drogues. Doneu-los eines per reaccionar davant les urgències i alerteu-los sobre els riscos més immediats.