La cua de Quiró

La complexitat de la interdisciplinarietat