La bona negociació dóna bons resultats

La psicòloga Rosa Suárez i la periodista Begoña del Pueyo són les autores de La buena adolescencia (Grijalbo, 2013), un llibre pensat per als pares que volen convertir l'adolescència en una etapa en què el diàleg i l'harmonia familiar tinguin cabuda i l'autoestima dels fills i la pròpia no es vegin afeblides. Per aconseguir aquest propòsit ofereixen una sèrie de claus, i el foment de la negociació n'és una. Aquestes són algunes de les seves recomanacions:

1. La negociació és una eina eficaç per resoldre conflictes. Utilitzem-la en lloc de fugir del problema.

2. Els adolescents entenen el conflicte amb els pares com una lluita de poder. En la mesura que el resultat de la negociació els sigui mínimament favorable, advocaran per aquest sistema de resolució de conflictes. Cal tenir-ho present per evitar-ne l'abús.

3. En la gestió de conflictes, el moment i el lloc són determinants. Per tant, cal escollir-los bé. Res de parlar mentre s'està davant de l'ordinador, s'estudia o es menja.

4. No ens deixem portar per les circumstàncies. Evitem les pujades de to i les desqualificacions.

5. En cas que un pacte s'incompleixi cal revisar-lo. Per exemple, si s'acorda una hora d'arribada a casa i no es respecta, en la pròxima sortida es pot pactar menys temps i, si es compleix, ampliar-lo.