Som la llet

Alba Padró i Arocas

20N, sense teta!?

------------

Tenir eleccions a la vista és igual a rebre trucades de mares desesperades a les que els ha tocat anar el20Na una Mesa electoral.

---------

Ja ho vam comentar en una entrada anterior però cada vegada que hi ha eleccions es repeteix la situació! Un munt de mares lactants són "convidades" a estar separades12hde les seves criatures.

Així que parlem-ne! La Doctrina de la JEC té una apartat específic sobre quines son les causes que impedeixen complir les obligacions electorals:

Tercer. Causes relatives a les responsabilitats familiars del membre designat de la mesa electoral.(...)

 • La condició de mare, durant el període de lactància natural o artificial, fins que el nadó compleixi nou mesos. (...)
 • La cura directe i continua, per raons de guarda legal, de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensoriale (...)
 • La cura directe i continu de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident o malaltia, no pugui valer per si mateix. (...)
 • És evident que per la JEC les criatures només necessiten lactància materna fins als 9 mesos! Si la criatura té 9 mesos i un dia ja pot passar12hsense tu i sense la teta!Però si llegim el segon punt no podem estar exemptes les mares lactants? No tenim cura directe i continua de les nostres criatures durant 25 hores al dia?

  És ridícul voler determinar d'aquesta manera un assumpte tan delicat, íntim i privat! La lactància no es pot regir per aquestes normes. Està clar que la lactància encara és la gran desconeguda i caldira una modificació d'aquest reglament que només perjudica a mares i criatures.

  També us deixo, per si li pot ser d'ajuda a alguna de vosaltres, aquesta carta deCarlosGonzález a una mare que va ser cridada per ser part d'una ME:

  "Planteja vostè que ha estat designada per una taula electoral, i que la Junta Electoral ha denegat la seva sol·licitud d'exempció, en què vostè al·legava que té un nen de 9 mesos, que pren el pit, i un altre de 2 anys. Això tot i que oralment l'havien informat que les sol·licituds de exempció per lactància materna sempre són acceptades, per la qual cosa vostè sospita que la Junta ha considerat que 9 mesos és una edat massa avançada per donar el pit.

  Em sorprèn, en primer lloc, que la Junta Electoral estableixi distincions entre les mares que alleten i les que donen el biberó. La separació prolongada entre mare i fill pot ser molt dolorosa i produirproblemes psicològics a molts nens, independentment del tipus d'alimentació.

  La nostra legislació estableix implícitament que una separació de 12 hores és molt llarga, quan concedeix a la mare una hora de descans per estar amb el seu fill en una jornada laboral de 8 hores, i quan li concedeix la possibilitat de demanar una reducció de jornada fins als 6 anys, oun permís sense sou fins als 3 anys. Tots aquests drets són independents que la mare doni el pit o no. Vostè mateixa ha considerat que una separació de 8 hores seria excessiva si s'escau, i ha demanat una reducció de jornada, que li està costant una part important del seu salari. Seria una greu contradicció que la mateixa legislació que reconeix el seu dret a romandre amb el seu fill en l'àmbit laboral no ho fes així en l'àmbit electoral, i crec que un recurs judicial tindria moltesprobabilitats de prosperar (massa tard, per desgràcia, per evitar greus perjudicis al seu fill).

  També em sorprendria molt que la junta electoral pogués decidir si la "autoritza" o no a alletar a un nen de 9 mesos. En primer lloc, la durada de l'alletament és una decisió estrictament privada de la mare, que l'Administració només pot respectar. En segon lloc, Espanya és signatària dels Objectius per als nens i el Desenvolupament en el Decenni de 1990, subscrits a la Cimera Mundial a favor de la Infància (Nova York, setembre de 1990), que en el seu apartatII.Bf proposen "aconseguir que totes les dones alletin de manera exclusiva durant quatre a sis mesos, i continuïn alletant, juntament amb aliments complementaris, fins ben avançat el segon any".També ha aprovat Espanya les Resolucions de la Assemblea Mundial de la SalutWHA47.5, de 1994, iWHA49.15, de 1996. La primera insta els Estats membres a que "es doni suport a les mares en la seva decisió d'alletar als seus fills, eliminant els obstacles i prevenint les dificultats amb que puguin ensopegar en els serveis de salut, al lloc de treball o a la comunitat ". La segona subratlla la necessitat de aplicar la Declaraciód'Innocenti, en la qual es reconeix el dret de totes les dones a alletar els seus fills durant dos anys o més.

  Per tot això, ja que ningú pot obligar-la a separar dels seus fills ni impedir que els doni el pit, caldria interpretar la resolució de la Junta Electoral en el sentit que vostè pot anar al Col·legi Electoral amb els seus fills, romandre amb ells durant tota la jornada i alletar quan ho consideri oportú, que aquestes activitats es consideren compatibles amb els seus deures a la Mesa, i que aquesta Junta ha pres les mesures oportunes per garantir la seva comoditat i la dels seus fills

  Espero que aquestes informacions li siguin d'utilitat.

  CarlosGonzález"

  ------

  Aquí us deixo la versió original de la carta deCarlosGonzález en castellà.