De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

La seguretat a Internet

Un dels aspectes que el ciutadà actual ha de tenir present a Internet és el de la seguretat.Ha de conèixer com gestionar de forma segura els seus usos, les seves dades i les seves comunicacions mitjançant estratègies diverses. Cal diferenciar el què és permès i el que és recomanable, així com els riscos, els límits ètics i legals de les seves actuacions. També cal saber les vies per denunciar abusos i demanar ajut davant amenaces o mals usos. I, especialment, en el cas dels menors d’edat perquè Internet és un mitjà on poden jugar, aprendre i comunicar-se. Penso que és necessari educar per a exercir els drets i deures individuals i col·lectius més que prohibir per norma o alarmar per sistema com fan alguns mitjans de comunicació.

Hi ha diversos espais on es donen consells sobre els riscos i recomanacions dels bons usos. Concretament des de la OSI (Oficina de Seguridad del Internauta) http://www.osi.es de l’INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) m’han demanat la difusió de la seva activitat. Altres espais a tenir presents:

Vídeo alarmista dels riscos d’Internet de la campanya protegeles.com