De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

Els per quès de l'informe PISA

Respecte a l'informe PISA (The Programme for International Student Assessment) tinc uns dubtes:

- Per què avalua certes competències i no unes altres?

- Per què les avalua als i les joves de 15 anys i no a una altra edat?

- Per què aquest informe el realitza la OCDE i no la UNESCO?

Segurament és important apropar-nos a les respostes per entendre'n els resultats.

PISA Catalunya 2009

Zoom

Informació de la OCDE-PISA