De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

El paradigma educatiu

Del total d’informació que rep un estudiant avui, el llibre de text i el docent no representen un percentatge tant gran de la información que rep com fa uns anys enrera. Els mitjans de comunicació i Internet, que possibilita l’accés a dades i a xarxes de persones, amplien els seus estímuls i no es limiten a un horari concret ni a un espai determinat.

També ha canviat el paradigma de la linealitat textual i conceptual cap a textos i discursos discontinus que s’han d’interpretar. La màquina d’escriure deixa pas a la reedició continuada, al canvi d’estructures, a la interactivitat, a l’hipertextualitat, a la combinació de suports i a la hibridació de formats i de llenguatges. Quants professionals han estat formats en les estratègies de cerca a Internet i en la comunicació social a la xarxa?

He participat en un interessant debat convidat per l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) i l’Observatori de la Comunicació Científica de la UPF. Una taula rodona amb diferents punts de vista davant la complexitat de la societat actal: "Els objectius de l'educació avui... És possible dissenyar un sistema educatiu basat en la ciència?"

Enllaços relacionats:

1. Como Nace Un Paradigma

2. 2010 + School 2.0 = 1 to1?

3. What Works” in Education?

4. Cómo será el mundo en 2020

5. The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore

[slideshare id=11405782&doc=elparadigmaeducatiu-120203104909-phpapp01]