De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

Xarxes Socials i Usos Educatius

Les xarxes socials existeixen sempre que vivim en comunitat. En formen part les amistats, la família, les persones de la feina, el veïnat... Però ara ens trobem en un moment on s'estan expandint els serveis de xarxes socials digitals, la majoria dels quals són privatius. Depenent del seu ús es poden tenir experiències només lúdiques, o d'altres més interessants des d'un punt de vista personal, educatiu, social i professional.

Els serveis de xarxes socials permeten connectar-se a qualsevol hora amb persones d'arreu del món. Possibiliten crear grups d'aprenentatge entre iguals i d'interessos professionals. Qui les sàpiga utilitzar al seu favor tindrà avantatge en la cerca d'informació la gestió del coneixement i a l'hora de compartir idees i experiències amb persones afins en una societat canviant. Es poden educar aquestes competències?

En aquests moments, hi ha interessants debats al voltant de si les xarxes han d'entrar a les aules i amb quines estratègies. Dels centenars de xarxes diverses que existeixen, per a usos educatius es podria optar per a les que ofereixen més garanties de privacitat i seguretat. Una altra opció seria deixar les xarxes a l'altre costat dels murs de les aules sense aprofitar el seu potencial educatiu, com majoritàriament s'ha fet amb els mòbils.

[slideshare id=7692989&doc=10xs-l-110421032148-phpapp01]

10 aspectes sobre les Xarxes Socials i els seus Usos Educatius.