De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

Smart City & Smart School

S’ha posat de moda el terme Smart com a Intel·ligència, associat a conceptes com ciutats, escoles, cotxes, telèfons... Sovint esdevé una etiqueta pròpia del màrqueting, tot i que pot esdevenir un veritable replantejament del concepte des de l’òptica SMART: Specific + Mesurable + Archievable + Realistic + Timephased (Específic, Mesurable, Registrable, Realista i Temporitzat). Una ciutat es considera intel·ligent quan les inversions en capital humà, social, infraestructures i TIC fomenten un desenvolupament econòmic sostenible, la qualitat de vida, la gestió dels recursos naturals i un govern participatiu. Exemples visibles: millora de l’aparcament, reducció del temps d'espera en oficines, l’atenció personal...

També s’associa els centres educatius al concepte Smart amb possibilitats d’aportar a la ciutat l’elaboració de rutes literàries, entrevistes de testimonis, enregistrament de cançons populars, geolocalització dels llocs històrics... Com passa sovint, invertir en TIC no garanteix l’eficàcia ni l’eficiència, tot i que la tecnologia ben utilitzada ens possibilita realitzar canvis significatius de millora.

Aquesta setmana s’ha celebrat a Barcelona la Smart City Expo http://www.smartcityexpo.com

He participat en el Congrés de la Fundació Edu21 Aprenentatge, Aula i Acompanyament.

Avenços TIC al servei de la gestió de l’aula

Projecció A Day Made of Glass 2