De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

Set reflexions vigents

Començo amb aquest bloc personal una nova etapa, un projecte engrescador i compartit amb vosaltres en aquesta xarxa. A l'antic bloc mostrava diferents punts de vista sobre diverses temàtiques que es contraposen o complementen. Crec ara interessant repescar-ne aquestes 7 reflexions:

  • Portafoli Digital o Dossier Personald’Aprenentatge
  • EL PROJECTE COMUNICATIU DECENTRE
  • 2010 + School 2.0 = 1 to1?
  • Twitter com a xarxa d’interessos i la fracturadigital
  • Interès per les presentacionsdigitals
  • Innovació o Reproducció: “les coses sempre s’han fetaixí”
  • De la xarxa social al’eduxarxa
  • Zoom

    Núvol de paraules més repetides de l'anterior bloc fet amb Wordle que accepta tot tipus de text.