De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

L'Alfabetització Informacional

Molts dels temes que actualment tracten els mitjans de comunicació tenen a veure amb la informació i la gestió que se’n fa, sovint majoritàriament a nivell digital. Cada vegada és més important ser-ne conscient i saber nedar en aquest mar de dades, idees, percepcions i intencions. En cito 3 exemples:

1. El conjunt de milers de milions de consultes de cerca fetes a Google el 2010.

2. Article de Manuel Castells: ¿Quién teme a Wikileaks?

3. Twitter permet la llibertat d'expressió de milions de persones i de periodistes.

1.

Zoom

2.

Zoom

3.

Zoom

Davant el paper central que tenen la informació i la comunicació en la societat actual cal educar l'esperit crític i reflexiu en l'alumnat i el professorat, i aprendre per formar-nos al llarg de tota la vida. Per evitar la fractura digital en l'accés a la informació i la competència en el seu ús, és necessari estar “alfabetitzat en informació” (terme equivalent a “information literacy” en anglès i “maîtrise de l’information” en francès). Amb quin criteri i amb quina finalitat s'escull o s'omet una informació?

Zoom

Recull de portades de la Revista TIME: com a Personatge del 2006 et van escollir a Tu, usuari d'Internet. Com a Personatge del 2010 van escollir Zuckerberg de Facebook, tot i perdre les votacions electròniques davant d'Assange de Wikileaks, a qui li van donar la portada del desembre.