De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

Docents a les Xarxes Socials

Els serveis de xarxes socials, a part dels usos personals, permeten desenvolupar activitats relacionades amb la vida professional. Aquestes xarxes reuneixen docents d’arreu del món de tots els nivells, etapes i especialitats, que de manera voluntària es troben fora del seu horari laboral. Hi ha docents que les utilitzen per aprendre, interactuar, col·laborar i crear comunitat. Permeten apropar-se a nous contactes, projectes, experiències, activitats, publicacions, idees, innovacions... I mostrar el seu treball a la comunitat educativa i a tota la societat.

Des del cercador de Facebook podem acostar-nos a diferents col.lectius en els grups i pàgines (les dades entre parèntesis fan referència al número aproximat de persones apuntades el febrer de 2011): Mestres al Facebook (6500), Mestres de Catalunya (2350), Grup de suport als professors i professores (1.150). En castellà, Recursos para Infantil, Primaria y Secundaria (20.000) i Docentes (1800). En anglès, Teachers of English (23.000), TeachersTV (11.800), ELT Teachers (10.400) i Teachers (4.300).

Hi ha estudiosos del medi digital i el seu aprofitament amb finalitat educativa. És el cas de la Càtedra Facebook d'Alejandro Piscitelli a l'Argentina. També hi ha usos interessants a diferents nivells amb estudiants de centres educatius. En tot cas, per educar en el seu ús és interessant conèixer bé les xarxes a la pràctica, sinó pot ser com ensenyar a conduir un cotxe només amb “la teòrica”.

Twitter és un bon espai per trobar docents actius i innovadors. Utilitzen etiquetes per seguir fils de conversa com #elearning #educacio o #ensenyament. Podem buscar alguns perfils interessants a la llista Docentes en Twitter (700) i Educators on Twitter (1600). La iniciativa de Juan José de Haro Edutwitter recull informació sobre els usos de Twitter, el microblogging, experiències i centres educatius que l'utilitzen.

A part d’aquestes xarxes generalistes n’hi ha d’altres d’emergents i més específiques. En l'àmbit educatiu sovint s’utilitzen xarxes més tancades o exclusives, amb menys soroll, com és el cas de Ning, Grou.ps, LinkedIn, Edmodo, SocialGo, Elgg o Grouply. De les xarxes Ning val la pena conèixer Internet en el Aula (7.100), el Projecte EduCAT1x1 (5000) i el Projecte Espurna (1000).

En la societat en xarxa ningú ho sap tot, però tothom hi pot aportar alguna cosa.