Canvia el xip

Jordi Sasot

Expressió emocional i expressió facial

La cara és el mirall de l'ànima?

expressio emocional facial psicoleg barcelona infantil Zoom

expressio emocional facial psicoleg barcelona infantil

No és casualitat que els éssers humans expressin i reconeguin emocions entre ells, i puguin entendre, sense necessitat de fer servir el llenguatge verbal, el que l'altra sent. Quins aspectes són els més importants dins el llenguatge no verbal? Sens dubte, la part més expressiva de les emocions que es localitza a la cara, és a dir, l'expressió facial.

En aquest sentit, trobem que podria ser interessant utilitzar aquest blog per fer un petit tastet divulgatiu de les investigacions de Paul Ekman, psicòleg estatunidenc pioner en l'estudi de la relació entre expressió facial i emocions.

A través de les investigacions dirigides per Paul Ekman, que consistia en l'anàlisi metòdica dels moviments de la musculatura de la cara en reaccionar a diferents situacions que podien evocar alguna emoció (com per exemple la reacció a la notícia de la mort d'un ésser estimat) es va poder arribar a la conclusió que l'expressió facial de les emocions no venia determinada per una cultura concreta sinó que tenien un origen biològic i per tant, era universal per a tota l'espècie humana, almenys pel que fa referencia a les emocions bàsiques: alegria, por, tristesa, sorpresa, fàstic i ira.

L'equip de Paul Ekman ha estudiat 21 cultures alfabetitzades i dues que no havien estat mai en contacte amb altres comunitats, suficient per a poder establir generalitzacions fiables i poder afirmar la universalitat de l'expressió facial de les emocions, és a dir, que en qualsevol lloc del planeta qualsevol ésser humà expressarà la tristesa, alegria, por, sorpresa, fàstic i ira, amb els mateixos gestos a la cara, hagi estat o no en contacte amb altres cultures. Per tant, i aquesta és la conclusió més interessant, l'expressió facial de les emocions bàsiques no l'adquirim a través d'estar immersos en una cultura concreta sinó que té un origen biològic, universal per a tota l'espècie humana.

Per tant, podem estudiar l'expressió facial de les emocions humanes a través de l'estudi de la musculatura facial i, llavors, establir coneixements sòlids que ens poden ser útils des de poder ensenyar l'expressió o reconeixement d'emocions a persones amb baixes capacitats en aquest àmbit fins a poder elaborar tècniques per a detectar quan l'altre ens està mentint, que és justament l'àrea on actualment Paul Ekman treballa aplicant els seus coneixements en l'àmbit de la seguretat nacional d'Estats-Units, intentant augmentar l'exactitud dels interrogatoris policials que es realitzen.

Dr. Jordi Sasot LlevadotPsiquiatra Infanto Juvenil

Cristian Toribio AmaroPsicòleg Clínic Infanto Juvenil

www.centreguia.cat