Canvia el xip

Jordi Sasot

Educar en valors

En tota societat existeix un seguit de principis que ens permeten orientar el comportament en funció de realitzar-se com a persones. I la societat actual no està exempta d’això. Per tant, és molt important educar en valors a les noves generacions.

Quina importància tenen els valors?

Ens ajuden a apreciar i escollir unes coses en lloc d’altres, o bé comportar-se de certa manera en detriment d’un altre. A més, també ens permeten formular objectius i metes. També reflecteixen els nostres interessos, sentiments i conviccions més importants.

Què són i com es transmeten els valors?

Fan referència a les necessitats humanes. Representen idees, somnis, desitjos i aspiracions, independentment de les circumstàncies. Són importants pel seu significat i pel que representen.

Cal destacar que tot valor es tradueix en un pensament, concepte o idea. I, sobretot, es perceben amb el comportament. Per tant, una persona valuosa és aquella que viu d’acord amb els valors en els quals creu. De la mateixa manera, serveixen per relacionar-se amb els altres i per regular la conducta buscant el benestar col·lectiu. Les decisions que prenem no estan tan relacionades amb les regles i normes de comportament sinó amb els valors inculcats.

Com educar en valors?

Cal saber que un nen, al néixer, no és ni bo ni dolent. Serà amb l’ajuda del seu entorn (família, educadors, professors, etc.) que aprendrà allò que està bé i allò que no ho està. D’aquesta manera, els nens aprendran a fer, a actuar i a viure.

El primer que hem de fer per poder educar en valors als nostres fills és conèixer quins valors hi ha. Posteriorment, escollir aquells que volem que els nostres fills aprenguin i ensenya’ls-hi en el dia a dia per mitjà de l’exemple.

Per tant, els pares són les figures fonamentals perquè un nen aprengui valors. I, com hem dit, és a través de l’exemple que ho faran. Per tant, la forma de relacionar que tenen els pares amb els altres serà aquella forma que els seus fills aprendran a relacionar-se amb els altres. Com demanar coses, com cooperar, com defensar-se, com queixar-se, com tolerar, com acceptar, com compartir, etc. Què passaria, per exemple, si els pares no tenen paciència amb els seus fills. O que passaria si els pares critiquen tot el que els seus fills fan?

La responsabilitat que tenen els pares en transmissió dels valors al seus fills és màxima.