Canvia el xip

Jordi Sasot

Bessons a l'escola: junts?

És comú que quan els germans bessons s'incorporen a l'escola es plantegi la seva separació en classes diferents. Hi ha raons estudiades o és més una manera de fer que no té justificació científica?

Estudis practicats a l'Institute of Psychiatry King's College de Londres amb nens bessons entre cinc i set anys, comparant un grup de bessons separats amb un altre que no, confirmen que la separació no sempre és l'adequat, concloent que amb els bessons separats es troben més problemes, com ansietat i retraïment, rebel·liai dificultats en l'aprenentatge lector. Problemes que van millorar en un any amb els bessons no idèntics i en dos amb els idèntics. Podríem citar més estudis amb aquestes conclusions com el de Nancy Segal a Los Angeles, però l'important és saber que no hi ha evidència en la literatura científica que justifiqui la seva separació física.

En conclusió, la separació pot estar justificada amb l'inici escolar en casos concrets, com diferències neuromaduratives significatives, dependències excessives o alteracions comportamentals, però no ha de ser una norma comuna en els més petits i preescolars, i sobretot, ha de ser una decisió col·legiadaentre pares i escola.