Blog d'Edu21

Prioritzem llegir

En educació, ens hem d'emmirallar amb algú en aquets temps? Responent al senyor A. Martinez la resposta és que no. Sempre és il·lusori pensar que les experiències d'altres contextos es poden traslladar a la nostra realitat sense més. I, en tot cas, si algun referent ens podria ser d'utilitat, potser caldria cercar-lo en països europeus similars demogràficament i econòmicament a Catalunya.

He llegit que els finlandesos estan preocupats per si perden la primera posició en els propers resultats de les proves PISA en lectura, donat que en la darrera avaluació aquesta competència ha estat mesurada combinant continguts digitals i sembla que Finlàndia en això no hi figura en les primeres posicions. Temps hi haurà per, a partir de la setmana entrant, comentar els resultats finlandesos i els nostres (ai, las).

Sense conèixer els nous resultats tots els docents sabem que hem de redoblar els esforços en la lectura, molt especialment en la comprensió lectora, per tal de garantir la majoria de competències curriculars dels nostres noies i noies. Però per intensificar l'èmfasi en la lectura potser caldrà prioritzar curricularment els espais i els temps apropiats per a poder practicar i consolidar l'expressió oral, l'escrita i la comprensió lectora. I això ha de comportar necessàriament un aprimament d'altres aspectes curriculars. Tot no hi cap a l'escola. En conseqüència, resulta essencial seleccionar i prioritzar bé.