Criatures 21/02/2022

Expertesa adaptable com a model educatiu

Un projecte de l'Escola IPSE

1 min
Una imatge de l'edifici de l'Escola IPSE

L’escola IPSE és una escola parroquial, per a tothom, catalana, que potencia l’educació integral dels seus alumnes i proporciona una formació acadèmica sòlida i rigorosa. Treballa d’acord amb un ideari inspirat en els valors cristians i cerca coordinar una educació dirigida a la sensibilització en els valors indispensables per a la convivència humana. Tot això amb l’obtenció de la màxima qualitat en l’ensenyament, que porti a una satisfacció plena tant dels alumnes com de les famílies, i això és possible realitzant una tasca rigorosa i constant de revisió.

El model educatiu el treballen a través del concepte d’expertesa adaptable. Patricia Salvador, Titular delegada i directora general, i Roger Ballús, sotsdirector, expliquen que “a l’escola Ipse treballem a partir del concepte d’expertesa adaptable, és a dir, la capacitat d’aplicar coneixements i habilitats apreses a situacions diverses amb flexibilitat i creativitat. Més enllà de l’adquisició de coneixements rutinaris en una disciplina concreta i amb la mirada posada en el desenvolupament de les competències bàsiques i l’aprenentatge continuat per resoldre situacions complexes de la vida quotidiana, treballem des de diversos enfocaments pedagògics, amb menor o major cessió d’autonomia dels docents i l’alumnat, que contribueixen a desenvolupar aquesta expertesa adaptable". Aquesta diversitat d’enfocaments pedagògics, "adaptats a les necessitats del context i dels alumnes, ens permet acompanyar-los en la consolidació i l’aplicació de les estratègies necessàries que assegurin un aprenentatge i una avaluació competencials. D’altra banda, ens permeten fomentar espais i condicions que possibiliten el treball interdisciplinari i globalitzador en una estructura de treball cooperatiu, de tutoria entre iguals i d’aprenentatge i servei". 

Dades pràctiques


stats