Criatures 05/04/2022

Experimentació a l'escola

Un projecte d'Escolàpies Sant Martí

2 min
Cianotípia amb les fulles dels arbres

¿Quantes vegades com a mestres hem sentit que un infant que aprèn a través de la pròpia experiència, recorda sempre allò que ha après? Moltes, oi? Doncs és a partir d’aquí que a l’escola de les Escolàpies Sant Martí han cregut oportú generar un espai en què l’experimentació sigui la promotora de l’activitat dels infants i, per tant, una de les seves fonts principals d’aprenentatge. I el paper que hi juga l’equip de mestres és intervenir sense interferir.

La premissa principal d’aquest espai és que l’aprenentatge que volen que els infants facin ha de lligar amb els seus interessos, i això implica que cal revisar les propostes constantment per assegurar que sigui així. 

Partint de la base que els infants aprenen a partir de la pròpia activitat, els proveeixen d’experiències directes a l’aula. Volen acostar-los als fenòmens del món real a través de l’experimentació guiada: una experimentació adreçada a la investigació. Amb ella s'inicia el mètode científic ja des de ben petits, a P3. 

¿Per què és important per a l'escola aquest tipus d’experimentació? Perquè ajuda a l’infant a explicitar les idees, a posar-hi paraules, a estructurar el propi pensament i poder-lo compartir amb els altres. 

L’experimentació guiada parteix d’una pregunta que caldrà resoldre seguint el mètode científic: observar i identificar el problema, formular hipòtesis, realitzar l’experiència, obtenir uns resultats i fer-ne una interpretació.

Per altra banda, a l’escola, també els proporcionen un ambient segur i estimulant en el qual, a través de l’experimentació lliure de materials diversos, l’infant té l’oportunitat de perfeccionar les estratègies d’observació i exploració en diferents àmbits com ara el pes, l’aire, l’aigua, la llum, el magnetisme, l’equilibri o el moviment. 

Cromatografia de les fulles de tardor
Observació a través de la lupa

Amb l’experimentació lliure s'afavoreix el desenvolupament de la percepció sensorial, l’exploració de diferents tipus de materials i l’ús d’instruments (pipetes, balances, imants...). L’experimentació lliure parteix d’un repte i els infants tenen l’oportunitat de prendre iniciatives diverses per resoldre'l. 

Tot plegat, per a què? Quan un infant observa, mesura, classifica... i l’adult l’ajuda a posar-hi paraules per descriure, argumentar, interpretar i analitzar els fenòmens, aquesta explicitació d’idees fa que vagi entenent el funcionament del món i que hi hagi una evolució del pensament. Amb l’observació, la manipulació i l’exploració posades en pràctica de manera sistemàtica a través de l’experimentació, s'ajuda a les criatures a construir coneixement, es provoca la reflexió i l'aparició de nous interrogants. Aprendre és transformar, fer evolucionar els seus models explicatius cap a noves formes d’interpretar els fenòmens de forma més raonada, amb més capacitat explicativa i predictiva. En definitiva, la voluntat de la iniciativa és generar un esperit crític que els acompanyi tota la vida.

Més informació

stats