A.F.

10 mesures per prevenir el suïcidi juvenil

Calen mesures en els àmbits de la salut, l'educació i la comunicació per fer-hi front

L'educació emocional, un dels factors protectors davant el suïcidi de les persones joves / GETTY Zoom

Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) va fer públic un seguit d'exigències a l'administració pública catalana per reforçar la prevenció del suïcidi juvenil, primera causa de mort no natural entre el jovent a Catalunya.

Per abordar el fenomen, com indica la publicació del CNJC 'Encarem el suïcidi juvenil', cal superar la visió del suïcidi com a una acció individual i enfocar-lo des de la perspectiva de problemàtica social, així com comprendre els diferents factors de risc que poden conduir algú a treure's la vida: trastorns de la salut mental, drogodependències, situacions d'abús o violència, assetjament escolar, ciberbullying o mòbing, patir algun tipus de discriminació, o haver d'afrontar una experiència difícil de superar, entre d'altres.

Cal comprendre els diferents factors de risc que poden conduir algú a treure's la vida

Les polítiques de prevenció del suïcidi a Catalunya són, ara per ara, mesures puntuals mancades d'una visió global de la problemàtica i no plantegen un pla d'actuació dirigit al jovent. Per aquesta raó, el CNJC està duent a terme una campanya d'incidència política que pretén impulsar una millor prevenció del fenomen a partir de les següents demandes:

  1. Proporcionar formacions realitzades per persones expertes al professorat i als professionals de l'educació sobre com actuar davant d'idees i/o conductes autolítiques. (Educació)
  2. Assegurar i responsabilitzar persones referents a cada centre educatiu dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP). (Educació).
  3. Incorporar l'educació emocional en el currículum educatiu, de manera transversal i actualitzada també a les noves realitats digitals de joves i adolescents. (Educació)
  4. Incloure un pla preventiu del suïcidi juvenil dins el Programa Salut i Escola (PSiE) del departament d'Educació i el de Salut de la Generalitat de Catalunya. (Educació).
  5. Creació de protocols d'actuació a les escoles davant les conductes autolítiques o l'expressió de la seva voluntat, revisats per les Unitats de Prevenció del Suïcidi, així com davant l'assetjament escolar i les situacions de risc de l'alumnat. (Educació).
  6. Integrar la perspectiva juvenil al programa Codi Risc Suïcidi -actual mesura de detecció i actuació davant la conducta suïcida del departament de Salut-, així com en el Pla Integral del Pla Director de Salut Mental i Addiccions i en la resta de polítiques de prevenció. (Salut).
  7. Resoldre la manca de recursos i d'Unitats de Prevenció del Suïcidi existent fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. (Salut).
  8. Acabar amb la descoordinació actual entre els Centres de Salut Mental per a Adults (CSMA) i per a infants i adolescents (CSMIJ). Actualment quan una persona jove adquireix la majoria d'edat el seu expedient és traslladat i minva l'atenció professional. Tot i que l'aposta ideal del CNJC seria la de crear un centre de salut mental específic per a joves dels 16 als 30 anys, la seva proposta de mínims és la de millorar-ne la coordinació i incorporar-hi la perspectiva juvenil. També assenyalen les dificultats d'accés als CSM des del territori i la disparitat de recursos existents entre les grans ciutats i la resta del país. (Salut).
  9. Dur a terme campanyes públiques de sensibilització i prevenció del suïcidi, com es fa en altres àmbits com en les violències masclistes o els accidents de trànsit -segona causa de mort entre el jovent, per sota del suïcidi-. (Comunicació).
  10. Dotar els mitjans de comunicació de recursos i formacions per sensibilitzar i adequar un bon tractament informatiu sobre el fenomen, que fugi dels sensacionalismes i abordi l'arrel social del problema. (Comunicació).

El principal factor protector davant el suïcidi és gaudir d'una bona salut emocional. En aquest sentit, l'educació en les emocions és de vital importància per poder garantir el benestar personal de joves i adolescents, així com l'aprenentatge de comprendre els sentiments i les emocions. Cal que les escoles potenciïn les capacitats socials i de resiliència davant les complexes realitats del jovent que les noves tecnologies han transformat.

Moció aprovada al Parlament de Catalunya

Al mes de juliol, com a conseqüència d'una sessió monogràfica sobre el suïcidi juvenil a la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya, impulsada pel CNJC, el Parlament va aprovar per unanimitat una moció que insta el govern de la Generalitat a emprendre una sèrie de mesures. Les més destacades són la revisió dels serveis i la coordinació dels CSM d'infants i adolescents i els d'adults, la inclusió de la participació ciutadana i la perspectiva juvenil en les polítiques sobre salut mental, l'avaluació del Programa Codi Risc Suïcidi per tal de determinar la possibilitat d'elaborar un pla específic de prevenció de la conducta suïcida i reduir-ne les diferències territorials, l'increment de recursos sobre suïcidi juvenil a l'Atenció Primària, una millora en la coordinació entre els departaments de Salut i Educació, l'aplicació de formacions específiques a diferents professionals, així com l'impuls de l'educació emocional a les escoles.