Volen aprendre? Millor amb monitor

La responsable del programa de tecnificació de la FCEH, Vicky Font, ho té clar: per iniciar un nen en el món de l’esquí o de l’ snowboard, el millor és comptar amb l’ajuda d’un professional. Dirigir-se a l’escola de l’estació d’esquí i sol·licitar que un dels seus professors li ensenyi el bàsic per començar a practicar un esport d’hivern, des de controlar pendents i velocitat fins a normes de seguretat. “Hi ha molts pares que van a la neu, que esquien i que fan moltes coses que ells creuen que no són perilloses però sí que ho són. Per un nen el més important és que el primer contacte amb la neu sigui guai, que li transmeti confiança”, apunta Font.