M. JESÚS COMELLAS

Vinga, que serà divertit

Sovint hi ha la idea que cal convèncer les criatures que es divertiran quan han de fer alguna cosa o respondre a alguna demanda. "Serà divertit", "Ja veuràs com t'agradarà i ens ho passarem molt bé". Aquest missatge fa perdre sentit a la demanda que es fa i, sobretot, la deixa sense els arguments que cal explicar, ensenyar i aprendre: les veritables raons del que es demana. En conseqüència, queda sempre en el pensament infantil l'expectativa de diversió i no per què cal fer-ho.

La negativa no es fa esperar, ja que és una conseqüència lògica. S'ha desenfocat el centre d'interès del que es proposa per situar-lo en la diversió i si bé pot resultar divertida una activitat per la novetat, ben aviat aquesta impressió desapareix. Després, la importància de fer-la no s'associa a la necessitat sinó a la diversió i, si no és divertit, no cal fer-ho.

La interpretació d'aquesta negativa infantil es valora com a normal i s'associa a una suposada inestabilitat infantil i, per això, les persones adultes acaben assumint el que han de fer les criatures. De fet, atribuir a les criatures les dificultats torna a ser poc apropiat i no afavoreix que es busqui la causa real de les seves respostes. Si el que s'ofereix és diversió és lògic que sigui el que les criatures vulguin i, per tant, també ho és la seva resposta.

Hi ha situacions que són interessants, no tant perquè ens diverteixin o ens descobreixin noves experiències, sinó perquè tenen una arrel en la necessitat, en el benestar, en les conseqüències a curt o a mitjà termini (les de llarg termini són força difícils d'assumir). És interessant regar les plantes perquè a l'estiu tinguin flors, és més interessant anar a comprar la fruita al matí que no al vespre perquè està més fresca i es pot triar millor. I això ho han de saber.

Tenir com a referència l'interès té molta més força, perquè respon a uns objectius que cal afavorir. Tot i que això no vol dir que alguna vegada pugui estar associat a una certa situació festiva o divertida. El que és fonamental és que el missatge no porti a equivocacions, ja que les criatures reaccionen i es deixen convèncer amb el que els diem i ben aviat descobreixen que de vegades era un petit parany i, per tant, ja no es deixen convèncer més. Cal canviar el missatge i afavorir, encara que protestin, que tinguin una informació més ajustada i duradora.