Villar Palasí

Al debat de la llei general d'educació del 1970, José Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento , va etzibar a Villar Palasí, ministre d'Educació: " ¡Más deporte y menos latín! " Villar Palasí, un home molt culte, que parlava dotze llengües, incloent-hi el valencià, que era la seva llengua materna, i tres dialectes xinesos, li va respondre, fent referència a la ciutat natal de Solís: " Gracias al latín, los nacidos en Cabra se llaman egabrenses ". Un ministre així es mereixia alguna necrològica, però ha mort -el 7 de maig- envoltat de silenci.

Amb la llei general d'educació, l'última gran llei educativa que hem tingut, es va crear l'EGB, l'educació general bàsica obligatòria dels 6 als 14 anys. José Luís Villar Palasí era plenament conscient que una llei d'educació ambiciosa necessitava, si volia ser creïble, l'acompanyament d'una llei de finançament igualment ambiciosa. Però els ministres falangistes no es van mostrar partidaris de concedir recursos a una llei a la qual s'oposaven.

Amb la perspectiva que ens dóna el temps hem de dir clarament que va ser una bona llei... però sense defensors. Gràcies a aquesta llei som el quart país que ho ha fet millor educativament en els últims 50 anys… El que passa és que també som el país que ho ha fet pitjor en els últims deu anys.

La llei general d'educació ens va situar al capdavant dels països desenvolupats pel que fa al ritme de millora del nivell educatiu de la població, però van decidir canviar-la per una altra llei, la Logse, que ens ha situat al capdavant dels països desenvolupats pel que fa al ritme d'empitjorament.