Hormones, guix, etcètera

Tots els alumnes de negre