LAURA PINYOL

Temps de migdia: menjar, aprendre i viure

Es posa en marxa un projecte pedagògic perquè el temps del menjador escolar aporti una alimentació de qualitat i equilibrada i l’aprenentatge d’hàbits saludables

Temps de migdia Menjar, aprendre i viure / FOTO: FUNDESPLAI Zoom

Cada vegada són més les veus que coincideixen en la necessitat que el temps no lectiu del migdia als centres escolars sigui un moment per a l’aprenentatge. És un temps que a alguns alumnes els serveix per anar a dinar a casa i desconnectar de l’escola. Però molts nens es queden a dinar a l’escola i la preocupació per com s’hauria d’aprofitar aquesta estona és el que ha afavorit la suma d’esforços entre Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai) -una entitat socioeducativa sense ànim de lucre que és un dels principals referents en el sector de l’educació del lleure- i l’empresa de restauració col·lectiva Eurest Catalunya.

L’acord neix de la suma d’inquietuds per transformar l’espai del migdia dels menjadors escolars en un “espai social de convivència”, com explica Cristina Rodríguez, responsable dels serveis educatius escolars de Fundiesplai. Entendre el migdia com el moment de l’àpat principal del dia però alhora anar més enllà perquè sigui també “educatiu i complementari” de la resta de l’horari lectiu.

Els àpats són un dels principals elements socialitzadors de la nostra societat, i aprendre hàbits és fonamental en l’etapa escolar. “Per això -com explica Eva Òdena, presidenta d’Eurest- cal que els nens s’acostumin a menjar tot tipus d’aliments en una dieta sana i equilibrada; cal que coneguin les normes de conducta a taula i aprenguin a compartir l’àpat en companyia dels altres”, que són aspectes que es reforcen, precisament, en el programa Menjar, aprendre, viure.

L’ús social del menjar

Una dieta completa i equilibrada és vital durant la infància, perquè és el que permetrà que els infants creixin amb salut. Tot i que molts dels hàbits alimentaris haurien de venir apresos de casa, resulta molt convenient que en els períodes escolars s’estableixin patrons d’hàbits alimentaris saludables i s’aprengui a combinar-ho amb un estil de vida actiu. Per això és tan important que l’esbarjo del temps del migdia sigui educatiu i participatiu.

“L’hàbit del gust també s’educa”, assegura Cristina Rodríguez, que coordina aquest projecte en 42 escoles de la província de Barcelona, amb uns 10.000 alumnes seguint el programa. “És veritat que hi ha àpats que els costen una mica més que altres, però amb insistència, incentivació i repetició els hàbits s’acaben adquirint”. Perquè si hi ha una cosa que t’ensenyen les criatures cada dia és que “tot es pot aprendre”.

Educar en el lleure

Una de les premisses de transformar l’espai del migdia en un projecte pedagògic parteix de la voluntat “d’educar en l’alimentació i l’adquisició d’hàbits”, com explica Cristina Rodríguez. Per “mimar” aquest espai, que oscil·la entre les dues hores i les dues hores i mitja segons els centres, el monitor de menjador agafa un paper molt rellevant.

Els monitors, com a educadors en el temps de lleure, “complementen l’educació que els infants reben a l’escola i en l’entorn familiar”. El centre d’aquesta atenció són “els nens i les nenes”, que han de “viure aquest espai del dia a partir de la convivència i la participació”, diu Rodríguez, si el que es vol és aconseguir que “sigui un moment enriquidor”. Per això tots els agents -pares, mestres i educadors- es coordinen perquè “siguin els nens els que participin i facin propostes de lleure que els facin disfrutar d’aquest moment, que és seu”. Això fa que, segons les edats, uns prefereixin fer activitats “més actives, com jocs de pilota”, i en canvi els més petits “prefereixin activitats com gimcanes, en què la relació amb el monitor és més present”.