Superar l’error

Alguns consells

e

Deixar que es plantegin reptes assolibles i realistes

e

Donar-los suport

e

No tenir una actitud negativa

e

Premiar l’encert

e

Mostrar orgull i tenir una actitud afectuosa

e

Fomentar l’autoestima

e

Deixar que faci les coses a la seva manera

e

Transmetre seguretat i confiança