Reflexions sobre el paper de l’escola bressol

Segons Anna Escobedo Caparrós, Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions. Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

1. Les escoles bressol i llars d’infants a Catalunya són històricament un dels fruits més preuats dels moviments de renovació pedagògica. El sistema públic ha generat referents de qualitat per a tot el sector d’escoles infantils i també per a les famílies i la societat en general. La nostra societat confia en el sistema educatiu públic (o el que està regulat públicament) des de la seva primera etapa d’educació infantil, de 0-3 anys, i això és un gran valor social que cal cuidar i alimentar.

2. El sistema de conciliació entre vida laboral i familiar es fonamenta i s’ha anat construint en l’existència i confiança cap a un sistema relativament bo en termes comparatius d’escoles bressol i llars d’infants (des del 1990 fins a la llei Wert del 2013), que es va emmarcar en la legislació educativa (i per tant amb referents i garanties de qualitat). Això és especialment important tenint en compte que a l’estat espanyol falta un sistema de llicències parentals eficient com el que hi ha a la major part d’Europa, no només als països nòrdics -referents en aquest tema-, sinó fins i tot a la resta dels nostres veïns de l’anomenat Sud d’Europa, com Portugal.

3. Des del meu punt de vista té una importància simbòlica clau que cal salvaguardar com una de les nostres riqueses socials o joies de la corona : les llars d’infants conformen una base de confiança i participació de les famílies en tot el procés d’escolaritat subsegüent i en les bases d’èxit educatiu molt més enllà del període 0-3. Les retallades de finançament públic des del 2011, així com la desregulació d’aquesta franja que significa la llei Wert, posen en perill la seva qualitat i continuïtat. Això requereix una acció decidida de les comunitats autònomes i de l’àmbit local per mantenir aquesta franja dins de la regulació educativa i garantint-ne el finançament públic, perquè és un dels nostres referents d’èxit educatiu en una societat que necessita millorar els seus resultats educatius.