La cua de Quiró

Recordant Liberato Guerra i Gifré