Recomanacions a casa

Afrontar el fenomen amb naturalitat.

Que la mare no ho vegi com una competència personal, perquè ningú podrà desplaçar-la del seu rol.

Que el pare deixi clar a la seva filla que la mare és la seva companya.

Que la mare els deixi moments a soles perquè pare i filla juguin o conversin.

Promoure activitats conjuntes perquè la mare no quedi relegada.

No evitar les mostres d'afecte perquè la filla entengui la relació que existeix entre els seus pares.

El pare ha d'evitar ser massa complaent amb la filla i establir uns límits clars, perquè l'educació és cosa de tots dos.