Què són? Funcions

Els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç són associacions privades sense ànim de lucre que formen part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials del departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Treballen per a la població infantil de 0 a 4 anys amb trastorns en el seu desenvolupament, però també s'hi poden adreçar les famílies que vulguin obtenir suport en la criança dels fills.

Participen en els projectes de coordinació i cooperació interdepartamental en l'atenció infantil i asseguren equips interdisciplinaris experts en desenvolupament infantil.

Per assolir el seus objectius els CDIAP exerceixen diverses funcions.

1- Avaluació global de la problemàtica de l'infant i la família (diagnòstic).

2 -Informació, orientació, suport i assessorament a la família.

3 - Atenció terapèutica a l'infant de manera individualitzada.

4 - Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.

5 - Seguiment de l'evolució de l'infant.

6 - Col·laboració en els programes de prevenció i detecció.