Què poden fer els pares?

Alguns consells

El paper dels pares és vital a l’hora que un nen no es desmotivi per una mala nota als exàmens. Són els pares els que li poden fer veure que un 5, un 4 o un 3 no determina la seva intel·ligència ni el seu futur acadèmic. També són ells els que el poden ajudar a trobar la manera de revertir la situació, ja sigui amb nous mètodes d’estudi, classes de reforç o suport psicològic.

Tot això és el que indica la psicòloga infantojuvenil del centre de psicologia Origo Alba Ruiz, que considera que el pitjor que es pot fer en aquests casos és recriminar al fill la puntuació sense apreciar l’esforç que hagi realitzat o sense intentar buscar una solució conjunta. En el sentit contrari, l’especialista també alerta dels pares que busquen l’excel·lència en els seus fills i que només se senten satisfets amb un 10.