Què poden aprendre els adults dels infants?

EN EL SEU LLIBRE MIRADES MESTRES, THAÏS BORRI HA IL·LUSTRAT EL QUE ELLA ANOMENA “LLIÇONS DE VIDA”, QUE ELS ADULTS PODEN APRENDRE DELS INFANTS:

Contemplació: ser capaços de veure una cosa quotidiana com una experiència única.

Màgia: no intentar donar una explicació a totes les coses que passen perquè ens fa por el que és imprevisible. Cal viure la màgia de no saber què passarà.

Alegria de viure: cada nou dia és una oportunitat per disfrutar noves experiències.

Intensitat: viure els sentiments en tota la seva força.

Curiositat: seguir oberts a possibilitats i a qüestionar el món.

Atenció plena: concentrar-se tant mentre fem les coses que fins i tot el temps s’aturi.

Confiança: viure el present com si no hi hagués un demà del qual preocupar-nos.