Què és el GrupIREF?

Transmissió d’idees

El GrupIREF (Grup d’Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia) és una associació que promou la proposta educativa FILOSOFIA 3/18, que té com a referent el currículum conegut internacionalment com a Philosophy for Children, segons expliquen Irene de Puig i Glòria Arbonès. El GrupIREF s’ocupa de la traducció i adaptació d’alguns programes d’aquest currículum i de la creació d’altres, així com de la divulgació i de la formació del professorat. A la seva web hi ha un espai exclusiu per a les Filoescoles, on hi ha des d’un fòrum d’intercanvi fins a materials específics i recursos per a les escoles de la xarxa, com ara, per a la nova àrea d’educació en valors i per continuar usant la via del cinema com a recurs d’aula.

El projecte FILOSOFIA 3/18 és un currículum ampli i sistemàtic que busca reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental. Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.