Principis de la teràpia narrativa

És una aproximació respectuosa, no culpabilitzadora.

Separa les persones del problema i les habilita per reconèixer les seves habilitats.

Enriqueix la mirada sobre la seva pròpia història.

Defineix el sentit que volen donar a la seva vida.

Té en compte els condicionants externs del subjecte.