Preparar els exàmens

Segons el catedràtic de psicologia evolutiva i de l'educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Eduard Rigo.


Planificar les hores d'estudi

Tan aviat com se sàpiga la data de l'examen, caldrà planificar l'estona diària que es dedicarà a l'estudi.

Fer un estudi actiu

Un estudi passiu consisteix a posar-se davant del llibre i llegir. Un estudi actiu implica recitar en veu alta, utilitzar una pissarra i anar-hi escrivint el que s'estudia, subratllar, fer esquemes.

Quin tipus d'examen serà?

Cal saber-ho. De fet, el professor té l'obligació d'explicar als alumnes com serà la prova. L'estudi estarà condicionat al tipus d'examen.

Resoldre dubtes i autoavaluar-se

A mesura que s'estudia, cal anar anotant els dubtes que sorgeixin i anar-los resolent a classe. Cadascú es pot fer el seu propi examen i contestar-lo per escrit.