Precedents a Catalunya

Pas a pas

A casa nostra hi ha un parell de precedents de les mares de dia que van funcionar entre el 2001 i el 2010 però que no van quallar. El primer exemple és el Sadapi (Servei d’Atenció Domiciliària a la Petita Infància) que la Fundació FIAS va oferir durant alguns anys a Sabadell però que va haver de suspendre la seva activitat per falta de subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona.

A Sant Feliu de Guíxols es va desenvolupar el projecte Mainaderes, que va acabar corrent més o menys la mateixa sort que la iniciativa sabadellenca. Va sorgir com una opció per pal·liar la falta de places que hi havia a l’escola bressol municipal Oreneta, però amb la crisi va deixar de rebre ajuts públics i, a més, es va obrir una segona llar d’infants a la població.