La PIVR i els beneficis ambientals

S’hi produeix una gran quantitat d’energia

Generen l’electricitat equivalent al consum energètic de 30.000 persones durant un any.

Reducció dels gasos d’efecte hivernacle

L’electricitat evita l’emissió de 48.600 tones de CO a l’atmosfera.